Elektronik-Teile Katalog der Transceiver

Elektronische TeileKategorieBeschreibung
MAX232ELogik15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPELogik15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSELogik15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWELogik15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPELogik15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESELogik15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWELogik15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTLogik16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTLogik16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTLogik16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCLogik16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCLogik16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TLogik16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPLogik16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTLogik16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTLogik16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTLogik16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTLogik16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTLogik16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTLogik16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCLogik16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCLogik16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCLogik16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TLogik16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPLogik16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPLogik16-Bit Registered Transceivers
MAX3050LogikFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASALogikFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057LogikFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054LogikFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications