Elektronik-Teile Katalog der Maus-Controller

Elektronische TeileKategorieBeschreibung
EM85000SchnittstelleAPPLE DESKTOP MOUSE CONTROLLER
EM84510EPSchnittstellePS/2 SCROLLING MOUSE CONTROLLER
BU9206SchnittstelleMouse Controller
HT6513SchnittstelleMouse Controller
MV20556SchnittstelleMouse Controller
FDC37B80XSchnittstellePC98/99 Compliant Enhanced Super Controller with Keyboard/Mouse Wake-Up
SC84502SchnittstellePS/2 MOUSE CONTROLLER
SC84502APSchnittstellePS/2 MOUSE CONTROLLER
SC84502BPSchnittstellePS/2 MOUSE CONTROLLER
PACKBMSchnittstelleKEYBOARD/MOUSE FILTER PROTECTION CIRCUIT
PACKBMUSchnittstelleKEYBOARD, MOUSE, FILTER PROTECTION MODULE
PACKBMUQSchnittstelleKEYBOARD, MOUSE, FILTER PROTECTION MODULE
PACKBMURSchnittstelleKEYBOARD, MOUSE, FILTER PROTECTION MODULE
HT82M33ASchnittstelleMouse Controller
HT82M398SchnittstelleWIN2000 PS/2 Mouse Controller
HT82M398ASchnittstelleWIN2000 PS/2 Mouse Controller
HT82M39ASchnittstellePS/2 Mouse Controller
EM84502SchnittstellePS/2 MOUSE ENCODER
EM84502AMSchnittstellePS/2 MOUSE ENCODER
EM84502APSchnittstellePS/2 MOUSE ENCODER
EM84502BMSchnittstellePS/2 MOUSE ENCODER
EM84502BPSchnittstellePS/2 MOUSE ENCODER
HT6523SchnittstellePS/2 Mouse Controller
HT6513BSchnittstelleMOUSE/TRACKBALL CONTROLLER,CMOS,16PIN
EM83702ASchnittstelleMOUSE CONTROLLER
EM83702BSchnittstelleMOUSE CONTROLLER
ADNS-2001SchnittstelleOptical Mouse Sensor
ADNS-2051SchnittstelleOptical Mouse Sensor
EM84530Schnittstelle2-IN-ONE MOUSE CONTROLLER
ATA1088SchnittstelleOPTICAL MOUSE SENSOR