Elektronik-Teile Katalog der Module

Elektronische TeileKategorieBeschreibung
CM521613KommunikationSCR/Diode POW-R-BLOK Modules Amperes/1200-1600 Volts
SP6128ABKommunikationNon-Isolated DC-DC Modules:3.0Vdc-5.5Vdc 0.9Vdc-3.3Vdc
LXM1598-01KommunikationCCFL INVERTER MODULES
P3Z7ACT700WKommunikationPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
P2Z9ABA900WKommunikationPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
PM400DAS060KommunikationUSING INTELLIGENT POWER MODULES
BGY148AKommunikationamplifier modules
BGY148BKommunikationamplifier modules
MP02XX280KommunikationDual Diode Modules
MP03XX280KommunikationDual Diode Modules
MP03XX440KommunikationDual Diode Modules
MP02X130KommunikationPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-16KommunikationPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-18KommunikationPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-20KommunikationPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX130KommunikationDual Diode Modules
MP03XXX130KommunikationPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175KommunikationPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-10KommunikationPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-12KommunikationPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-14KommunikationPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-16KommunikationPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX175KommunikationDual Diode Modules
MP03XXX175KommunikationPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MHW5185BKommunikationHigh Ouput Doubler 450/550 CATV Amplifier Modules
VI-RAMKommunikationRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C1KommunikationRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C2KommunikationRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E1KommunikationRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E2KommunikationRipple Attenuator Modules