L10671D PDF DATASHEET

Elektronische Teile : L10671D

Hersteller : Hamamatsu Corporation

Verpackung :

Pins :

Beschreibung : COMPACT UV-VIS S2D2 FIBER LIGHT SOURCE

Temperatur : Min °C | Max °C

Datasheet : L10671D PDF

L10671D ähneln: